فارسی سوم دبستان یار مهربان نقاشی دنیا

حجم فایل : 2.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فارسی سوم دبستان

یار مهربان / نقاشی دنیا
خلاصه درس
این درس در موردکتاب از زبان خود کتاب است و رفتارهای که ما دانش آموزان ما کتاب داریم و ما با کمک کتاب به علم و دانش خودمون اضافه می کنیم و با مطالعه کتاب جوابی برای سوال های خود ÷یدا خواهیم کرد.اغلب-مراتب-بعضی-لذت-تشکر-لحظه-آغوش- ضربان – نغمه- حتما-فقط-شعر-متوجه-خسته- آزرده-حقیقت-خلاصه-تپش قلب کلمات دارای ارزش املایی: معنی لغت
واژه آموزی
ارزش+مند ارزش مند
توان+مند توان مند

مند نشانه دارای چیزی است و وقتی با کلمه ای بیاید معنای داشتن یا دارا بودن را می دهد انسان هوشمند سربازقدرتمند کتاب سودمند مرد دانشمند آزرده:رنجیده و ناراحت زهرا آمد زهرا آمد رفت زهرا رفت خرید زهرا خرید زهرا می تواند کارای مختلفی را انجام دهد دارای هر کاری واژه ای ساخته شده است. نکته نکته : بعضی از جمله ها با دانستن دو قسمت کامل می شوندو به جز دیگری نیاز ندارند و معنیشان کامل است.
حال به جمله های زیر دقت کنید.

سارا خورد سارا چه چیزی را خورد؟ سارا غذا را خورد
علی شکست علی چه چیزی را شکست؟ علی لیوان را شکست.

جزء دیگری نیز دارندمانند جملات بالا
1) شما مرا دوست دارید و برای این که کثیف نشوم مرا جلد می کنید.

2) شما همیشه از من خسته می شوید و به پدر و مادرتان شکایت می کنید. درست و نادرست 1) یکی از دانش آموزان به چه دلیل کتاب را پرت کرد؟
از چیزی ناراحت بود.
2) کتاب و ما چگونه همراهانی هستیم؟
همراهانی هستیم که با هم به سفر می رویم. درک مطلب 7) در جای خالی نشانه ی مناسب را انتخاب کن و بنویس.


آ .... یب (ث، ص، س) لحـ....ـه (ضـ، ذ، ظ)
خلا ....ـه (سـ، ثـ، صـ) 8) کامل کن.


اکنون من و مادرم، نامه ی پدر را می خوانیم.
من و زهرا حرف های معلم را خوب می شنویم. (می شنویم)
مریم و من تمرین های ریاضی را می نویسیم. (می نویسیم) 9) جاهای خالی را کامل کن.

نیاز + مند = نیازمند یعنی کسی که نیاز دارد.
ثروت + مند = ثروتمند یعنی کسی که ثروت دارد.
قدرت + مند = قدرتمند یعنی کسی که قدرت دارد. 10) جمله های زیر را کامل کن.

خورد .......................................
مریم غذا را ریخت .......................................
آورد ....................................... 11) جمله های زیر را با فعل مناسب پر کنید.

درختان در بهار شکوفه می دهند.
مادرم غذاهای خوشمزه ای می پزد.
پرا با رفتار اشتباهت دوست را...